Program för mars - september 2019

 

AKTUELLT

Info från styrelsemöte 2019-04-24

 

REFERAT

2019-04-26 Vandring Odenplan, Hagastaden, Karolinska institutet

2019-04-24 Månadsmöte med Sören Holmberg

2019-03-19 Nya Nationalmuseum

2019-03-14 Årsmöte med föreningsstämma

Referat från tidigare aktiviteter

PROGRAM - Översikt Mars - september  2019

Onsdagar 11.00

Gymnastik 

Mer info
  Onsdag 20 feb 17.45 Visning av Ivar Kreugers Tändstickspalats Mer info
  Tisdag 5 mars 10.00 Liljevalchs vårsalong 2019 Mer info
  Torsdag 7 mars 14.30 Extra månadsmöte: Möte med koncernchefen Mer info
 

Torsdag 14 mars 13.00

Årsmöte med föreningsstämma Mer info

Tisdag 19 mars 13.00

Nya Nationalmuseum Mer info
Onsdag 24 april 14.30 Månadsmöte: Professor Sören Holmberg om svenska folkets åsikter ändrats över tid Mer info
 

Fredag 26 april 10.00

Vandring Odenplan, Hagastaden, Karolinska Inst.

Mer info
Torsdag 16 maj 10.00 Visning av Annika Bergenheims trädgård samt promenad runt Bromma kyrka Mer info
  Tisdag 21 maj 14.30 Månadsmöte: Regional utvecklingsplan för Sthlm Mer info
  Tisdag 11 juni ca 10.00 Båtresa till Vaxholm och besök på Villa Akleja Mer info
  Torsdag 15 aug 11.30 Surströmming på Tennstopet Mer info
  Torsdag 22 aug 10.30 Vandring Sickla – Nacka Strand Mer info
  2-5 sept 2019 Resa till Amsterdam (enligt separat inbjudan) Fulltecknad Mer info
  Torsdag 19 sept 11.30 Museibesök på Sveriges slagfältsmuseum, Hamn Mer info
  Tisdag 24 sept 14.30 Månadsmöte: Svenska Kraftnäts nya generaldirektör  Mer info
       

Översikten i utskriftsvänligt pdf-format

 

Anmälan till aktiviteter

Från och med april 2018 har vi släckt ned telefonen med röstbrevlåda. Detta innebär att det numera finns följande sätt att anmäla sig till aktiviteter som kräver detta:

1.    Plusgiro 637 70 80-4 som används då det är aktiviteter som kräver avgift

2.    E-post i de fall vi inte tar någon avgift: veteranerna.stockholm@vattenfall.com, eller till aktivitetsansvarig.

 

Bekräftelse på anmälningar

I de fall deltagarantalet vid aktiviteter är begränsat så kan ni utgå ifrån att ni ”fått plats” om ni inte får något meddelande. Återkoppling sker endast till de som inte får plats då antalet anmälningar överstiger det som angivits som maximalt antal deltagare. 

Månadsmötena liksom julfesten är endast för medlemmar.

 

 

Program för mars - september 2019                                                         

(Hela programmet i utskriftsvänligt pdf-format)

 

Onsdagen den 20 februari kl. 17.45

Guidad visning av Ivar Kreugers Tändstickspalats

Följ med på en guidad visning av ett mycket känt och omtalat hus, Tändstickspalatset.

Tändstickspalatset är en exklusiv kontorsbyggnad på Västra Trädgårdsgatan 15 i centrala Stockholm. Byggnaden beställdes av finansmannen Ivar Kreuger och ritades av arkitekt Ivar Tengbom. Huset blev helt färdigt i november 1928, knappt fyra år före Kreugerkraschen. Tändstickspalatset symboliserar Kreugerkoncernens uppgång och fall.

Tändstickspalatset är ett påkostat byggnadsverk i svensk tjugotalsklassicism skapat av en lång rad av Sveriges främsta formgivare, konstnärer och hantverkare, bland dem Isaac Grünewald, Carl Milles, Carl Malmsten, Simon Gate och Elsa Gullberg. Stadsmuseet i Stockholm har blåklassat byggnaden och delar av den bevarade interiören vilket innebär att bebyggelsens kulturhistoriska värde inte får förvanskas och av stadsmuseet anses motsvara fordringarna för byggnadsminnen i Kulturmiljölagen.

Sedan år 2000 ägs fastigheten Spektern 8 av fastighetsbolaget Midroc Real Estate som hyr ut lokalerna. Idag har ett 60-tal företag sina kontor här.  

Vi kan tidigast gå upp kl. 18 till Ivar Kreugers styrelserum och hans arbetsrum då dessa lokaler normalt är uthyrda dagtid.  

Vi samlas därför kl 17.45 på Tändstickspalatsets gård.

Plats: Västra Trädgårdsgatan 15 i centrala Stockholm. Tunnelbana till T-centralen. Därefter promenad ca 600 meter.
Avgift: 165 kr för medlemmar, 265 kr för medföljande. Förutom guidning som tar ca 45 minuter ingår ett glas bubbel i samband med samlingen.

Anmälan: Senast tisdagen den 12 februari genom betalning av avgiften till Plusgiro 637 70 80 – 4.

Max deltagarantal: 35. Vid överteckning meddelas de som inte kommer med.

Kontaktperson: Mats Johansson, tel. 070-539 55 45.

Tisdagen den 5 mars kl. 10.00

Liljevalchs Vårsalong

Ett besök på Liljevalchs Vårsalong tillhör Veteranernas uppskattade våraktiviteter, så även i år. Vi får en guidning genom årets konstnärliga nyheter och kan sedan begrunda verken i egen takt. Efteråt kan vi samlas på någon trevlig restaurang för gemensam lunch för dem som så önskar.

Plats:  Liljevalchs, Djurgårdsvägen 60

Avgift:  60 kr för medlemmar och 110 kr för medföljande. Lunch ingår inte.
Anmälan: Senast den 26 februari genom betalning till plusgiro 637 70 80-4.

Max deltagarantal: 50.  Vid överteckning meddelar vi dem som inte kommer med.

Kontaktperson:  Morgan Andersson, tel.070-323 6800 

Torsdagen den 7 mars kl. 14.30 Extra månadsmöte

Möte med koncernchefen Magnus Hall

Magnus Halls deltagande på Månadsmötet (normalt) i januari har nu blivit tradition. På grund av utlandsresa har vi tvingats flytta Magnus föredrag. Han har nu lovat komma på ett extrainsatt månadsmöte den 7 mars och berätta för Veteranerna om Vattenfalls nuvarande situation och planer för framtiden. Läget har förbättrats, men än återstår mycket innan lönsamheten är tillbaka på gamla kända nivåer. Dessutom sker det stora förändringar i energilandskapet och Vattenfall har många nya frågor att förhålla sig till. Magnus Halls presentation är ett bra sätt att hålla dig uppdaterad om både Vattenfalls utveckling och energiläget i stort.

Plats: Vattenfallet, Vattenfall Arenastaden i Solna

Avgift: Ingen

Anmälan: Ingen. Kaffe serveras från kl. 14.00

Kontaktperson: Lars Jacobsson, tel. 070-377 5411   

Torsdagen den 14 mars kl. 13.00
Årsmöte med Föreningsstämma på Nordiska museet
Som vanligt blir det två intressanta föredrag före Föreningsstämman.

Bo Olsson från Eldistribution berättar om Vattenfalls utmaningar för region- och lokalnätsaffären.

Intendent Lena Kättström Höök, Nordiska museet, berättar om  museets utställning ”Traditioner”.

Mer information kommer i utskicket med inbjudan, program och handlingar i februari 2019. Du kan också klicka här för mera information.

Efter föreningsstämman bjuds medlemmarna på kaffe och smörgås.

Plats: Nordiska muséet
Avgift: Ingen
Anmälan: Ingen
Kontaktperson: Lars Jacobsson, tel. 070-377 5411   

Tisdagen den 19 mars 13.00

Nya Nationalmuseum – kulturhistoria!

Nationalmuseum i Stockholm stängde 3 februari 2013. Museet var i behov av en omfattande renovering och upprustning då byggnaden slitits hårt av intensiv användning. Flera av de tekniska systemen i huset har nått sin livslängd. 

Ett år senare, den 20 februari 2014, fick Statens fastighetsverk regeringens uppdrag att genomföra renovering och ombyggnad av Nationalmuseum till en fullt modern museibyggnad, anpassad till framtidens museiverksamhet med bibehållna kulturhistoriska värden i den unika, byggnadsminnesmärkta museibyggnaden.      Under våren/sommaren 2014 inleddes renoveringen. Under renoveringen var själva museibyggnaden på Blasieholmen stängd för allmänheten. Nationalmuseum fortsatte dock att visa sin konstsamling på andra platser i Stockholm, Sverige och utomlands.

Museet återinvigdes 13 oktober 2018 i närvaro av kulturminister Alice Bah Kuhnke, kungaparet och tusentals besökare. Museets utställningsyta har utökats och kan nu ta emot dubbelt så många besökare och visa nära tre gånger så många verk. Förutom en teknisk uppdatering har tidigare igensatta fönster och taklanterniner tagits upp för att skapa mer dagsljus och utblickar mot staden. Den bullriga restaurangen har fått en bättre, tystare placering och ersatts med en luftig och stillsam skulpturgård. Museet har återfått en mustig färgskala inspirerad av ursprungspaletten.

Följ med på en guidad tur genom Nationalmuseum med fokus på arkitekturen, rummens nya funktioner och mötet mellan den gamla 1800-talsbyggnaden, ny teknik och nya formmässiga inslag. För de som vill går det utmärkt att äta lunch i den nya restaurangen. Lunchen ingår dock inte i avgiften

Plats: Entréhallen Nationalmuseum, Blasieholmen

Avgift: 75 kr för medlemmar, 100 kr för medföljande..

Anmälan: Senast tisdagen den 12 mars genom inbetalning av avgiften till plusgiro 637 70 80-4.

Max deltagarantal: 25. Vid överteckning meddelar vi dem som inte kommer med.

Kontaktperson: Morgan Andersson, tel. 070-3236800

Onsdagen den 24 april 14.30 Månadsmöte

Professor Sören Holmberg, känd från många års valvakor, ger oss en inblick i hur svenska folkets åsikter ändrats över tid

Sören Holmberg, välkänd professor i statskunskap från Göteborg och en av landets absolut mest välrenommerade valforskare, kommer till oss för att visa hur värderingarna i samhället har förskjutits över tid. 

Sören Holmberg har under decennier medverkat i TV-sändningarna och kommenterat och förklarat orsaker bakom de valresultat som efter hand räknats fram. Han är också år 1986 en av grundarna till SOM-institutet* i Göteborg där medborgarnas attityder och beteenden undersökts i breda årliga undersökningar. Därigenom finns ett gediget underlag för att beskriva hur vi i Sverige över tid värderat olika samhällsfrågors vikt. 

Under eftermiddagen med Sören Holmberg kommer vi bland annat att få en bild av svenska folkets energipolitiska attityder, vad har hänt sedan kärnkraftsfrågan stod i centrum? Vad tycker väljarna är viktigast nu? Vi kommer också att få en del utvikningar allmänt kring det politiska läget ur opinionssynpunkt.  

* SOM = Samhälle, Opinion och Massmedier. Hemsida: https://som.gu.se

Plats: Vattenfallet, Vattenfall Arenastaden i Solna

Avgift: Ingen

Anmälan: Ingen. Kaffe serveras från kl. 14.00

Kontaktperson: Bosse Andersson 070-941 38 89

Fredagen 26 april kl 10.00 (OBS tiden!)

Vandring Odenplan – Hagastaden – Karolinska institutet

Vi går längs Norrtullsgatan till Sveaplan, där vi tittar på malmgården Cederdal med Stockholms enda bevarade tobakslada. Sedan vänder vi oss mot Wenner-Gren Center, en av de ”skyskrapor” som staden försågs med åren kring 1960. De övriga var Hötorgsskraporna, f d Skattehuset på Söder och Folksamhuset vid Skanstull. Så fortsätter vi mot den nya Hagastaden, vars exploateringsgrad nog får det mesta att blekna, eller kanske snarare glesna, utom möjligen Hornsberg då. En vandring mellan 1700-tal, mellersta 1900-talet och vårt sena 2010-tal. Vandringen avslutas med en ca timslång guidning i den nya Aula Medica i Karolinska Institutets Wingårdh-signerade konferens- och samlingsbygge och lunch i dess närhet.

Plats: Odenplans T-banestation, östra biljetthallen.

Avgift: Ingen men 130 kr för medföljande. Föreningen bjuder deltagarna på lunch efter vandringen.

Anmälan: Senast onsdagen den 17 april. Medföljande betalar in avgiften till plusgiro 637 70 80-4. Medlemmarna anmäler sig i första hand med epost till veteranerna.stockholm@vattenfall.com eller – i annat fall – till kontaktpersonen nedan. Ange om du inte vill vara med på lunchen.

Max deltagarantal: 25. Vid överteckning kontaktar vi dem som inte kommer med.

Kontaktperson: Björn Wikström, tel. 073-554 52 08.   

Torsdagen den 16 maj kl. 10.00

Visning av Annika Bergenheims trädgård samt promenad runt Bromma kyrka

Vi samlas vid busshållplats ”Bromma kyrka” och vandrar tillsammans genom den gamla kyrkbyn vid Bromma kyrka upp till klockstapeln. Därefter kort promenad till Annika Bergenheims trädgård där vi intar medhavd fika samt får guidning och presentation av alla de växter som finns i Annikas fina trädgård. Efter visningen lunch på restaurang Bistro på Spångavägen, som föreningen står för.

Plats: Busshållplats ”Bromma kyrka” strax invid kyrkogården. Buss 117 går från Brommaplan mot Spånga station alternativt från Spånga station till Brommaplan

Avgift: Ingen men 150 kr för medföljande.

Anmälan: Senast onsdagen den 8 maj genom epost till veteranerna.stockholm@vattenfall.com, eller till Mats Johansson (telefon, se nedan).

Medföljande inbetalar avgiften senast den 8 maj till plusgiro 637 70 80-4.

Max deltagarantal: 25. Vid överteckning meddelar vi dem som inte kommer med.

Kontaktperson: Mats Johansson, tel. 070-539 5545

Tisdagen den 21 maj kl. 14.30 Månadsmöte

Månadsmöte med RUFS 2050 – regional utvecklingsplan för Stockholm

Stockholmsregionen är en av Europas snabbast växande storstads­regioner. I dag bor det mer än 2,2 miljoner invånare i länet. År 2050 förväntas vi vara 3,4 miljoner invånare, drygt 50 procent fler. Det ställer stora krav på en hållbar planering.

Hur ska människor röra sig, mötas, utbilda sig och utvecklas? Var ska bostäder lokaliseras och infrastruktur byggas ut? Hur ska miljön bli bättre för regionens invånare och hur ska den globala klimatpåverkan kunna minskas? Hur är det att leva och verka i Stockholmsregionen i framtiden?

Välkommen till ett månadsmöte där vi får möjlighet att lyssna och ställa frågor till en representant för RUFS-kansliet, den grupp av samhällsplanerare som har till uppgift att samordna och planera Stockholmsregionens utveckling. Tidshorisonten är 2050, hur ser den tänkta färdplanen dessa dryga 30 år in i framtiden ut? Vilka utmaningar är svårast, vad vet man egentligen om bostäder, service, trafik mm?

Hemsida för RUFS: https://www.rufs.se/rufs-2050/

Plats: Vattenfallet, Vattenfall Arenastaden i Solna

Avgift: Ingen

Anmälan: Ingen. Kaffe serveras från kl. 14.00

Kontaktperson: Bosse Andersson 070-941 38 89

Tisdagen den 11 juni, vid 10-tiden

Båtresa till Vaxholm och besök på Villa Akleja

Traditionsenligt gör vi en båttur i Stockholms vackra omgivningar när sommaren närmar sig, den här gången till Vaxholm. Vi kombinerar båtturen med ett besök på Villa Akleja, där den genom Antikrundan välbekanta Claes Moser och hans fru Sanna Evers tar emot oss. Vi får en levande och roande berättelse om husets historia, om konstnärslivet vid förra sekelskiftet och om den imponerande samling med konst av JAG Acke som byggts upp av Moser och som nu finns i villan. På det viset har många av verken återvänt till den plats de en gång haft, när Acke och hans fru bodde i huset.

Visningen tar ungefär 1,5 timme och vi får smörgås och kaffe/te att förtära.

Plats:  Vi samlas vid Strömkajen för en gemensam båtfärd till Vaxholm. Det blir vid 10-tiden, de exakta uppgifterna meddelar vi när vårtidtabellen fastställs för Waxholms båtarna. Villa Akleja ligger på Pilgatan 5 i Vaxholm, 5 minuters promenad från hamnen.

Hemresan gör vi på egen hand, antingen med Waxholms båtarna eller med buss till Stockholm.

Avgift: 240 kr för medlemmar, 320 kr för medföljande. Transporten till och från Vaxholm betalas av var och en.

Anmälan: Senast den 4 juni genom betalning av avgiften till plusgiro 637 70 80-4.

Max deltagarantal: 30. Vid överbokning meddelar vi dem som inte kommer med.

Kontaktperson: Morgan Andersson, telefon 070-323 6800

Torsdagen den 15 augusti kl. 11.30

Surströmming på Tennstopet

Dags igen för årets kulinariska läckerhet, tycker vissa, medan andra är lite mer tveksamma till den fermenterade strömmingen. Vi samlas på Tennstopet, en av två (?) restauranger som serverar surisarna i Stockholm. Det blir som 2018 en lunchtillställning, kvällssittningarna är redan fullbokade. Enligt uppgift bör man boka till följande år den dagen som det innevarande årets fest går av stapeln! På fråga varför strömmingen inte serveras fler dagar med sådan efterfrågan blir svaret att omgivningen inte klarar mer än en dag!! Vi har försäkrat oss om att 2018 års favorit Oscars finns med bland utbudet.

Plats: Restaurang Tennstopet, Dalagatan 50, vid Odenplan.

Avgift: 250 kr för medlemmar, 350 kr för medföljande. Dryck betalar man själv.

Anmälan: Senast den 8 augusti genom betalning till plusgiro 637 70 80-4.

Max deltagarantal: 20. Vid överteckning meddelar vi dem som inte kommer med.

Kontaktperson: Morgan Andersson, tel. 070-3236800

Torsdagen den 22 augusti kl. 10.30

Vandring Sickla – Nacka Strand

Samling vid Tvärbanans/Saltsjöbanans station Sickla. Via Alphyddan och gamla vackra sommarstället Svindersvik från 1700-talets mitt går vi den till största delen nyanlagda strandpromenaden längs Svindersvikens sydsida till Nacka Strand. På vägen passerar vi Kvarnholmen ”på baksidan” liksom den nya bron från Kvarnholmen till Nacka Strand. Efter en mindre rundvandring där väntar lunch på lämpligt ställe. Kanske blir det också en åktur med Nacka Strands motsvarighet till den hissbana vi missade vid Liljeholmen.

Plats: Ändstation Sickla (Tvärbanan), station Sickla (Saltsjöbanan).

Avgift: Ingen men 130 kr för medföljande. Föreningen bjuder deltagarna på lunch efter vandringen.

Anmälan: Senast onsdagen den 14 augusti. Medföljande betalar in avgiften till plusgiro 637 70 80-4. Medlemmarna anmäler sig i första hand med epost till veteranerna.stockholm@vattenfall.com eller – i annat fall – till kontaktpersonen nedan. Ange om du inte vill vara med på lunchen.

Max deltagarantal: 25. Vid överteckning kontaktar vi dem som inte kommer med.

Kontaktperson: Björn Wikström, tel. 073-554 52 08.  

2 - 5 september 2019. Amsterdam

(Inbjudan till denna aktivitet har skickats ut den 10 januari)

Veteranernas populära utlandsresa går i år till Amsterdam

Med sina karaktäristiska kanaler (UNESCO- världsarv) omgivna av smala, låga och sneda 1700-talshus, är Amsterdam en av de charmigaste huvudstäderna i Europa. Med ett rikt kulturliv och ett brett utbud av underhållning, är Amsterdam en fullskalig stad som har lyckats behålla sin småstadskänsla. Amsterdam är också en riktig höjdare för konstälskare, staden är hem för över 50 museer, många av dem kända över hela världen. Bland höjdpunkterna finns Rijksmuseum, Van Gogh Museum och Stedelijk Museum. Det finns mycket mer att uppleva och utforska även för de besökare som redan har sett de vackra kanalerna, upptäckt Jordaan och tagit del av Amsterdams nöjesutbud. Staden erbjuder ett stort utbud av överraskande och ovanliga sevärdheter och miljöer.   

Vår resa börjar på Arlanda måndagen den 2 september kl.8.15 med SAS och efter ankomst till Schiphol kl.10.20, taxitransport till hotellet och incheckning (Apollo Museum Hotel Amsterdam City) gör vi ett måste i Amsterdam, en båttur på Amsterdams kanaler med guide (svensktalande är beställd) samtidigt som vi inmundigar dagens lunch inklusive goda drycker. Resten av eftermiddagen är fri för egna aktiviteter.  För de som vill äter vi en gemensam middag på kvällen på egen bekostnad. 

Tisdagen den 3 september blir fullmatad med upplevelser. Med egen guide               (svensktalande hoppas vi ) gör vi först en vandring genom det centrala Amsterdam, besöker det världsberömda Rijksmuseet och intar sedan lunch på egen bekostnad. Eftermiddagen ledig för egna aktiviteter. Kvällen bestämmer vi själva hur vi vill tillbringa. Naturligtvis kan vi ordna en gemensam middag på någon av de otaliga restauranger som ligger i närheten av vårt hotell. Vi betalar middagen själva. 

Onsdagen den 4 september hälsar vi på hos Nuon, Vattenfalls dotterbolag i Nederländerna. Efter lunch hos företaget besöker vi det berömda Van Gogh-Museum där vi tror att vi klarar oss själva utan guide. På kvällen äter vi en lite finare gemensam ”avskedsmiddag” på Sama Sebo, en av de bästa indonesiska restaurangerna i Amsterdam. 

Torsdagen den 5 september har vi förmiddagen till eget förfogande innan vi på eftermiddagen ger oss ut till Schiphol för flyg till Arlanda. Vi åker taxi från hotellet. Flyget avgår från Schiphol 18:55 och anländer till Arlanda 21:00. 

Programmet är uppbyggt för att ge frihet till egna initiativ mellan de gemensamma aktiviteterna.  Här kan vi i mindre grupper hitta på intressanta besök i det upplevelserika Amsterdam! 

Kostnaden för resa, transport till och från hotellet, logi och de gemensamma aktiviteterna framgår av nedanstående tabell. Smärre justeringar kan uppstå bl.a. beroende på hur många som följer med på resan.

Priset per person (kr) framgår av nedanstående tabell 

 

enkelrum

dubbelrum

Medlem

10 700

8 150

Medföljande

 

9 550

I priset för resan ingår:

ü Flyg t o r till Schiphol med SAS (1 incheckad väska max 23 kg, samt handbagage max 8 kg)

ü Taxi till och från Schiphol. 

ü Tre nätter på 3-stjärniga Apollo Museumhotel inkl.frukost.

ü  Båttur med lunch med (förhoppningsvis) svensktalande guide. 

ü Stadsvandring och besök på Rijksmuseem med (förhoppningsvis) svensktalande guide.

ü Besök hos Nuon med lunch och besök på van Gogh-museet.

ü  Gemensam middag den 4 september. Dryck betalas av var och en. 

Föreningen kommer inte att teckna några försäkringar. Se över ert eget reseskydd och kolla att ni har ett giltigt pass, EU försäkringskort och kort giltiga för utlandsbetalningar.  

Vi kommer att skicka ut ett mer detaljerat program till anmälda deltagare senare. 

Anmälan:

·        Bindande anmälan senast den 10 februari genom inbetalning av 2000 kr till   Plusgiro 637 70 80-4. Ange ditt namn (samma namn som i passet) och den du vill dela rum med.

·        Slutbetalning senast den 5 juli med resterande belopp.

Max deltagarantal: 30 (först till kvarn).

Kontaktpersoner: Mats Johansson, tel. 070-539 55 45 och Lars Jacobsson, tel. 070-377 54 11

Torsdagen den 19 september kl. 11.30

Museibesök på Sveriges första slagfältsmuseum

Museet är beläget i Fisksätra. Med kommunala färdmedel tar man sig dit med Saltsjöbanan vars tåg utgår från Henriksdal. Bussar till Henriksdal finns från Slussen. Det är också möjligt att ansluta till Saltsjöbanan från Tvärbanans slutstation vid Sickla Bro. Väl framme på Fisksätra station blir det några hundra meters promenad till museet Hamn där vi ses klockan 11.30. Hamn är uppbyggt kring händelserna vid Baggenstäket den 13 augusti år 1719. Den dagen drabbade svenska och ryska trupper samman i det legendariska Slaget vid Stäket. Händelsen har gått till historien som karolinernas sista strid och en överlägsen svensk seger – men kan man lita på den traditionella historieskrivningen? Flera års forskning har gett oss en helt ny bild av vad som egentligen hände.

2019 är 300-årigt ”jubileum” av rysshärjningarna på Sveriges ostkust från Gävle till Norrköping, så när vi gör vårt besök så kommer detta att uppmärksammas speciellt. Vi kommer att få en guidad visning som tar 45 – 60 minuter. Därefter äter vi gemensam lunch på Saltsjöpir, beläget just intill museet.  http://www.restaurangsaltsjopir.se/

Efter museivisning och lunch slutar det officiella programmet. För de som så önskar finns det lite olika aktiviteter:

·       Det är möjligt att besöka leksaksmuseet som ligger i direkt anslutning till Hamn, se vidare http://www.leksaksmuseet.se/ . (gemensam inträdesbiljett med Hamn)

·       Det finns möjlighet att ta en promenad mot Igelboda station innan hemfärd mot Stockholm.

·       Förutsatt att kommunens tidplan för att anlägga en bryggvandringsväg längs vattnet mot Skogsö Kyrkogård håller, så är en vandring längs den vägen en tredje möjlighet. Kyrkogården är belägen mycket nära platsen för slaget år 1719.

Beroende på väder och intresse från vår grupp kan var och en göra sitt val när vi väl är på plats. Huvudnumret denna dag är Hamn med efterföljande lunch.

Hemsida att läsa mer: http://hamnmuseum.se/

Plats: Museet Hamn nära Fisksätra station (Saltsjöbanan). 

Avgift: 125 kronor. Medföljande betalar 200 kr.  Lunch ingår i priset. Resan till och från Hamn betalas av var och en.

Anmälan: Senast den 4 september genom att betala in avgiften till plusgiro 637 70 80-4. Medlemmarna anmäler sig i första hand med epost till veteranerna.stockholm@vattenfall.com eller till kontaktpersonen nedan.

Max deltagarantal: 50. Vid överteckning kontaktar vi dem som inte kommer med.

Kontaktperson: Bosse Andersson, tel. 070-941 38 89

Tisdagen den 24 september 14.30. Månadsmöte

Möte med Svenska Kraftnäts nya generaldirektör

Ulla Sandborgh, Svenska Kraftnäts (SvK) GD, hade lovat att ställa upp den 24 september. När hon nu avgått hoppas vi att en ny GD kan komma till månadsmötet i stället för Ulla Sandborgh.

SvK har idag närmare 700 medarbetare och investerar 3 - 4 miljarder årligen.  

Hur klarar vi överföringsbehovet på stamnätet?

Hur klaras effektproblemet i framtiden? 

Hur går det med anslutningen av vindkraft?

Dessa frågor och andra utmaningar som SvK står inför kommer ny Gd att berätta om.

Plats: Vattenfallet, Vattenfall Arenastaden i Solna

Avgift: Ingen. Endast medlemmar.

Anmälan: Ingen, kaffe serveras från kl. 14.00

Kontaktperson: Mats Johansson, tel. 070-539 55 45

 
 

Spontana aktiviteter

Utöver programmet enligt ovan kan andra aktiviteter tillkomma som inte var kända vid planeringen. Inbjudan till dessa kommer att skickas ut med e-post samt finnas på hemsidan.

 
Filmvisning vid månadsmötena

Under de senaste åren har det på månadsmötena, efter det ordinarie programmet, visats filmer som speglar Vattenfalls historia. Filmvisningarna har varit uppskattade och fortsätter därför.

 

Turordningsregler för aktiviteter

 

Avgiftsbelagda aktiviteter är i regel rabatterade för medlemmar. Medföljande får betala självkostnadspris. Månadsmöten och julfesten är endast för medlemmar. Vid överteckning gäller "först till kvarn", tidpunkt för inbetalning avgör.